1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

 Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο, ο οποίος σε παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη. Τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών και φαρμάκων θεωρούνται και είναι πιο ποιοτικά με αποτέλεσμα να διατίθονται σε υψηλές τιμές, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά εισοδήματα για τους παραγωγούς.

Στα πλαίσια αυτά ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δράση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με στόχο την επιδότηση και οικονομική στήριξη των βιοκαλλιεργητών.

Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί:

  • στην προστασία των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • στην προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα
  • στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και για διάρκεια 5 ετών. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση που έχει ενταχθεί στη δράση και τον τρόπο αξιοποίησης του ενταγμένου μέρους της εκμετάλλευσης.

Κατά αντιστοιχία, στη βιολογική κτηνοτροφία επιδοτείται το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και εκτρέφεται με το βιολογικό τρόπο παραγωγής. Ανάλογα με το είδος των ζώων προβλέπεται συγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης.

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, με την βοήθεια Γεωπόνου, προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο φάκελος περιέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις για πέντε (5) έτη.
  • Οι δικαιούχοι ενημερώνονται συνεχώς από τον σύμβουλο Γεωπόνο, καλλιεργούν σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής και δηλώνουν για συνεχή πέντε (5) έτη στο ΟΣΔΕ την κατοχή των ενταγμένων αγροτεμαχίων.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον:

 

  • Εντάσσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας του Καν. 2092/01 όπως ισχύει και εφαρμόζεται, τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που επιθυμούν
  • Συνάπτουν συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την προσκόμιση βεβαίωσης που απαιτείται στις ελεγκτικές αρχές για την τήρηση των διατάξεων του Καν. 2092/91 καθώς και σύμβαση με Σύμβουλο Γεωπόνο για την εκπόνηση, παρακολούθηση και εφαρμογή του απαιτούμενου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 ( Ενημέρωση από τον Γεωπόνο Σύμβουλο)
  • Στις αροτραίες καλλιέργειες θέτουν σε αγρανάπαυση ( παραμένει επιδοτούμενη) το σύνολο της έκτασης του κάθε αγροτεμαχίου τουλάχιστον μια φορά την περίοδο προσαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξειδικευμένα στελέχη της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης