1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους των περιοχών της λίμνης Κορώνειας και του Αργολικού πεδίου, να συμμετάσχουν στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις». Οι παραγωγοί που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση μπορούν να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στο διάστημα από 15/10/2010 ως 12/11/2010.

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν εκτάσεις που ένα από τα τρία τελευταία έτη (2008, 2009, 2010) είχαν καλλιεργηθεί και είχαν δηλωθεί στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης, με αρδευόμενες καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου, κηπευτικών και ζαχαρότευτλων. Το έτος που θα ληφθεί υπόψη για την επιλεξιμότητα της καλλιέργειας θεωρείται έτος αναφοράς.

Το πρόγραμμα προβλέπει στρεμματική ενίσχυση για τις εκτάσεις που θα ενταχθούν με στόχο τη μείωση της νιτρορύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Στόχος της δράσης «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4 είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μέσω:

  • της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης
  • της μείωσης της κατανάλωσης νερού
  • της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η δράση 2.1 εφαρμόζεται στα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα των νομών Θεσσαλονίκης (περιοχή λίμνης Κορώνειας):

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ)

Κωδικός Δ.Δ 

Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ)

Κωδικός Δ.Δ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 


Δ.Δ. Ασσήρου

540901

Δ.Δ. Λαγκαδά

542401

ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Δ.Δ. Ανάληψης

542402

Δ.Δ. Ευαγγελισμού

541202

Δ.Δ. Ηρακλείου

542403

Δ.Δ. Σχολαρίου

541204

Δ.Δ. Καβαλαρίου

542404

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

Δ.Δ. Κολχικού

542405

Δ.Δ. Γερακαρούς

542201

Δ.Δ. Λαγυνών

542406

Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου

542202

Δ.Δ. Περιβολακίου

542407

Δ.Δ. Βασιλουδίου

542204

Δ.Δ. Χρυσαυγής

542408

Δ.Δ. Λαγκαδικίων

542205

ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

 


 

Δ.Δ. Λητής

543001

Δ.Δ. Δρυμού

543002

Δ.Δ. Μελισσοχωρίου

543003

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 2.1 μπορούν να κριθούν:

α. Αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα

β. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

i.      Πρόσωπα τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης

ii.      Πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

iii.      Ανήλικα άτομα.

 

Ύψος παρεχόμενης στρεμματικής ενίσχυσης

 

Μεθοδολογία Α: Συνδυασμός μόνιμης αγρανάπαυσης και μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων

(Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε Ευρώ/Ha/έτος)

Επιλέξιμη καλλιέργεια

Δήμοι και Δημοτικά Διαμερίσματα λίμνης Κορώνειας

Δήμοι και Δημοτικά Διαμερίσματα Αργολικού Πεδίου

Αραβόσιτος

405

405

Βαμβάκι

339

312

Κηπευτικά

600

600

Ζαχαρότευτλα

565

565

 

 

Μεθοδολογία Β: Συνδυασμός αμειψισποράς, ακαλλιέργητου περιθωρίου και μείωσης των εφαρμοζόμενων  λιπαντικών μονάδων

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε Ευρώ/Ha/έτος

Επιλέξιμη καλλιέργεια

Δήμοι και Δημοτικά Διαμερίσματα λίμνης Κορώνειας

Δήμοι και Δημοτικά Διαμερίσματα Αργολικού Πεδίου

Αραβόσιτος

331

298

Βαμβάκι

263

206

Κηπευτικά

600

600

Σακχαρότευτλα

525

525

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα εξειδικευμένα στελέχη της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ.

 

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης