1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη στη Δράση  10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα ( κοινώς Απονιτροποίηση )  της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Στόχος της Δράσης 10.1.04

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των Δράσεων  μπορούν να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, τα οποία:

α. στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα, ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου και με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια.

β. βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης

Για την Κεντρική Μακεδονία επιλέξιμοι Καλλικρατικοί Δήμοι στο 10.1.04:

Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας : 
Έδεσσας, Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Βέροιας, Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κιλκίς, Κορδελιού - Ευόσμου, Λαγκαδά, Νάουσας, Συκεών, Πέλλας, Παιονίας, Παύλου Μελά, Πυλαίας - Χορτιάτη, Σκύδρας, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου
Λεκάνη Στρυμόνα Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηρακλείας, Νέας Ζίχνης, Σερρών, Σιντικής 
Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου

Ειδικές δεσμεύσεις 

Οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται για πέντε έτη να εφαρμόσουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Α. Αγρανάπαυση 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση.

Το ύψος ενίσχυσης (ευρώ / εκτάριο/έτος) στη Μακεδονία - Θράκη:

Αραβόσιτος 435, Ζαχαρότευτλα 600, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600 και βαμβάκι 600 ευρώ.

Β. Αμειψισπορά 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90% (& le;90%) για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το ύψος ενίσχυσης (ευρώ / εκτάριο/έτος) στη Μακεδονία - Θράκη:

Αραβόσιτος 292, Ζαχαρότευτλα 465, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600,

βαμβάκι 600 ευρώ και Ηλίανθος 317 ευρώ.

 

Γ. Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες 

Η δέσμευση εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά γεωργικής προέλευσης περιοχών που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης.

Από τα υφιστάμενα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών, δενδρώδεις καλλιέργειες περιέχονται στα ακόλουθα:

Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας: Ροδακινιά,

Μηλιά, Αχλαδιά

Το ύψος της τελικής  ενίσχυσης (ευρώ / εκτάριο/έτος) στη Μακεδονία - Θράκη:

Ροδακινιά και Βερικοκιά 317 ευρώ ενώ η Μηλιά  και Αχλαδιά ενισχύεται με 188 ευρώ.

Δ. Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά).

 Το ύψος ενίσχυσης για τη δέσμευση Δ υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ενταγμένη έκταση) Χ Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).

Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης απαγορεύεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων. 

Το ΤΑΚ για τις επιλέξιμες καλλιέργειες είναι στην Μακεδονία - Θράκη (ευρώ/εκτάριο/έτος):

Χειμερινά σιτηρά 417,68 / Αραβόσιτος 1451,17/ Κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης και ψυχανθή  1761,40 / Πατάτες 5964,67 / Ζαχαρότευτλα 2029,80 / υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 8603 /  Βαμβάκι 2512,33 και Ηλίανθος 1515,33 ευρώ.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης, αναμένεται η πρόσκληση για ένταξη στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» εντός των επόμενων εβδομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της                            ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στα τηλέφωνα 2343022400, 2310556044.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης