1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr
Προκηρύχθηκαν τα σχέδια  βελτίωσης

Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων με νέες τεχνολογίες – καινοτομίες  για στροφή σε ποιοτικά προϊόντα, μείωση του κόστους παραγωγής, προστασία περιβάλλοντος, εργασιακή ασφάλεια, αναδιάρθρωση σε προωθούμενες  και ανταγωνιστικές καλλιέργειες, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

ΔΡΑΣΕΙΣ
 
Με ελκυστικές επιδοτήσεις έως 60%  αναμένονται τα Σχέδια Βελτίωσης ή γεωργικές μελέτες . Σύμφωνα με την διαβούλευση του προσχεδίου , περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις:
 
Επενδύσεις στις υφιστάμενες γεωργικές  εκμεταλλεύσεις γεωργών φυσικών και νομικών προσώπων
Επενδύσεις στις συστεγαζόμενες και  συνεργαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις νέων  γεωργών
Επενδύσεις για την μετεγκατάσταση  κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος  και της δημόσιας υγείας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 
Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
Συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις
Νέοι Γεωργοί (δικαιούχοι του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» οι οποίοι προβλέπουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο αντίστοιχες δαπάνες)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:
 
Κατασκευή ( κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  θερμοκήπια), και εκσυγχρονισμό των παγίων της εκμετάλλευσης
Αγορά νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών
Εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής κ.λ.π.
Δαπάνες αδειοδοτήσεων, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές μελετών κ.α.
Έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις) , αρδευτικά συστήματα που μειώνουν τις απώλειες νερού
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη γεωργία
Μονάδες ειδικών εκτροφών ( σαλιγκάρια  κ.α) 
Μόνιμες φυτείες προωθούμενων ειδών (Δαπάνες εγκατάστασης και εξοπλισμού στήριξης)
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξειδικευμένα στελέχη στη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.


αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης