1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Στο τμήμα μελετών παρέχεται  ένα μεγάλο εύρος μελετών που σχετίζονται με τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας στον ν. Κιλκίς καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Κ. Μακεδονίας. Συνοπτικά περιλαμβάνει  τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Γεωργοοικονομικές Μελέτες (Γεωργικές Μελέτες, Σχέδια Βελτίωσης γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Σχέδια δράσης  Νέων Γεωργών, Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Μελέτες βιωσιμότητας αγροτικών επενδύσεων , Μελέτες  αγοράς αγροτικής γης για νέους γεωργούς με άτοκο δάνειο, Leader, Ο.Π.Α.Α.Χ., Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών)
  • Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα (Μείωση Νιτρορύπανσης, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση Κτηνοτροφίας)
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, ΕΣΠΑ 2007-2013, Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας, Ενίσχυση ΜΜΕ, Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κτλ.)
  • Συστήματα Ποιότητας στη γεωργία και τα τρόφιμα (συστήματα διοίκησης ποιότητας: ISO 9001, συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001, συστήματα ποιότητας στα τρόφιμα: ISO 22000, συστήματα ποιότητας στη γεωργία: Agro 1, Agro 2, GlobalGAP)
  • Αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τεχνική επίβλεψη - παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βιώσιμες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης