1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το μέτρο της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων  αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ επιλέξιμες θεωρούνται και οι νέες επιχειρήσεις, αρκεί να έχουν ιδρυθεί πριν την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Ενισχύονται επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας που αφορούν:

-το γάλα, το κρέας, τα αυγά πουλερικά, το μέλι, τη σηροτροφία, τα δημητριακά, τα ελαιούχα προϊόντα, τον οίνο, τα οπωροκηπευτικά, τα άνθη, τις ζωοτροφές, τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Εξαιρούνται οι επενδύσεις στην αλιεία.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.Κτίρια και εγκαταστάσεις: κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών, κατοικία φύλαξης εγκαταστάσεων.
2.Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, λογισμικού πληροφορικής, εξοπλισμού εργαστηρίων.
3.Συστήματα αυτοματοποίησης: Αγορά telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
 ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφαλείας.
4.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος.
5.Μεταφορικά μέσα: Αγορά βυτιοφόρων, μόνο όσον αφορά τη μεταφορά του γάλακτος.
6.Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας.
7.Αμοιβές συμβούλων και μηχανικών.
8.Διάφορες δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία ετικέτας, απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνας αγοράς, έκδοσης αδειών κτλ.


Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , η οποία υπολογίζεται ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες για έκδοση οικοδομικής άδειας και για εργασίες διαμόρφωσης  - περίφραξης του οικοπέδου, που είναι επιλέξιμες ακόμη και αν υλοποιηθούν πριν την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας στο πρόγραμμα.
 
 
Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα εξειδικευμένα στελέχη της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης