1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Η εταιρία είναι οργανωμένη σε δύο  επί μέρους τμήματα:

 •  Το τμήμα πώλησης προϊόντων, με υπεύθυνο τον Γεωπόνο ΑΕΙ κ.Γκουντενούδη Χρήστο.
 •  Το τμήμα μελετών, με υπεύθυνη την Γεωπόνο ΑΕΙ  κ.Λαζαρίδου Μαρία.

 

 

Στο τμήμα πώλησης προϊόντων (Εμπορία) διατίθενται οι εξής κατηγορίες προϊόντων:

 • Γεωργικά Φάρμακα
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι κτλ.)
 • Λιπάσματα (κοκκώδη, υδροδιαλυτά κλπ)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (γεννήτριες, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, ψεκαστήρες, εργαλεία κτλ.)
 • Εδαφολογικές αναλύσεις με συνεργαζόμενο εδαφολογικό πιστοποιημένο εργαστήριο .
 • Είδη και εξοπλισμός άρδευσης (στάγδην , μπέκ  και  λάστιχα ποτίσματος , φίλτρα κλπ)
 • Είδη κήπου , αρχιτεκτονικής τοπίου και κηπουρικής (σπόροι , βολβοί, καλλωπιστικά  και καρποφόρα φυτά, γλάστρες, κηπουρικά εργαλεία, γάντια, είδη προστατευτικής ένδυσης , φυτοχώματα,  κτλ.)
 • Είδη οινοποιίας και εμφιάλωσης
 • Τμήμα Service και ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κηπουρικής
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για φυτοπροστασία, αρχιτεκτονική τοπίου, συστήματα άρδευσης  

   Η Εταιρία έχει την δυνατότητα με τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει να αναλαμβάνει την κατά οίκον ή κατά  γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση αποστολή και εκφόρτωση των παραγγελιών .

 

Στο τμήμα μελετών παρέχεται  ένα μεγάλο εύρος μελετών που σχετίζονται με τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας και συνοπτικά περιλαμβάνει  τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Γεωργοοικονομικές Μελέτες (Γεωργικές Μελέτες, Σχέδια Βελτίωσης γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Σχέδια δράσης  Νέων Γεωργών, Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Μελέτες βιωσιμότητας αγροτικών επενδύσεων , Μελέτες  αγοράς αγροτικής γης για νέους γεωργούς με άτοκο δάνειο, Leader, Ο.Π.Α.Α.Χ., Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών)
 • Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα (Μείωση Νιτρορύπανσης, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση Κτηνοτροφίας)
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες (Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, ΕΣΠΑ 2007-2013, Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας, Ενίσχυση ΜΜΕ, Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κτλ.)
 • Συστήματα Ποιότητας στη γεωργία και τα τρόφιμα (συστήματα διοίκησης ποιότητας: ISO 9001, συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001, συστήματα ποιότητας στα τρόφιμα: ISO 22000, συστήματα ποιότητας στη γεωργία: Agro 1, Agro 2, GlobalGAP)
 • Αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τεχνική επίβλεψη- παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βιώσιμες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης